THÔNG BÁO CẬP NHẬT BẢO TRÌ SAU KHI BẢO TRÌ NHƯ SAU ngày 3/11/2019

Ngày đăng: 03/11/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Tin Tức


THÔNG BÁO CẬP NHẬT BẢO TRÌ SAU KHI BẢO TRÌ NHƯ SAU ..
Medusa ở tại map săn medusa swan rơi đồ
Kundun rơi đồ thần vẫn la kalima 7
Giết quái nhận dc WcoinP như sau .
15 Điểm //Golden Rabbit
15 Điểm //Golden Dark Knight
15 Điểm //Golden Devil
15 Điểm //Golden Stone Golem
15 Điểm //Golden Crust
15 Điểm //Golden Satyros
15 Điểm //Golden Twin Tail
15 Điểm //Golden Iron Knight
15 Điểm //Golden Napin
15 Điểm //Golden Great Dragon
30 Điểm // medusa
50 Điểm // Kundun
Điểm WcoinP này mua được đồ vĩnh viễn trong Xshop wcoinP với 3 dòng exl + Luck sẵn nhé anh em
Thẻ bài chaos rớt trong Blood và Devil các Map Cuối
Chìa khóa bạc vàng rớt trong Blood và Devil các Map Cuối
Thẻ bài chaos khí xoay sẽ rơi ra trứng MunPet
Chìa khóa vàng bạc cộng hộp vàng bạc ném ra đồ exl
Mở lệnh offattack như sau
Lệnh /attack sau đó bấm Home chọn cài đăt tiếp theo mở Lênh /offattack sẽ diễn ra tại map k1-k2 -k3 -k4 và 3Rack
Ngọc custom exl và luck Skill sẽ rơi khi trả ques BC bất kỳ tỉ lệ random
Ngọc custom cũng sẽ rơi trong thẻ bài chaos tỉ lệ bất kỳ
Nâng máu boss vàng lên cho khỏe rồi nhé anh em
http://mu9999.net