HƯỚNG DẪN QUAY THẺ BÀI CHAOS TẠI MU9999.NET

Ngày đăng: 05/11/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Hướng dẫn anh em quay thẻ bài chaos

Thẻ bài chaos sẽ có các món đồ

  • Đồ exl các loại luck 1 dòng

  • Đồ 380 luck 1 dòng

  • Vũ khí các loai

  • Munpet cấp 1

  • Ngọc custom luck+ skil.v.v

Thẻ bài chaos có thẻ kiếm ở Blood và Devil các Map cuối nếu anh em tham gia sự kiện chạy

Nộp quest trong Devil và BC có thẻ nhận thêm ngọc custom random tỉ lệ bất kỳ

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản