CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NGÀY 1/11/2019

Ngày đăng: 01/11/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Tin Tức


 Sau Open đua TOP 3 ngày mở Offtack cho anh em nhé

Offtack sẽ chạy như bạn cắm máy bình thường nếu bạn di làm vẫn thẻ treo off được không lo tốn điện hay như nào hết miễn phí khi treo

Offattack sẽ mở tại các map như sau :

 Kanturu 1

 Kanturu 2

 Kanturu 3

 Barracks và Map k4

 Mở Drop cánh hoa mai trắng cánh hoa mai vàng cho anh em có thể nhận ngọc custom bằng cách train nhặt

 Sau khi nhặt đủ 255 bông bạn phải gặp NPC để trade nhận một số ngọc cusotm bất kì hoặc jewell

DROP HOA SẼ 15% CÁC MAP TRAIN Offatack

MỞ SUB 2 CHO TÂN THỦ : SUB 2 GHRS DƯỚI 150 LẦN

SUB 2 CÓ PK . GHRS BẰNG TOP 1 – EXP GẤP 2 LẦN EXP SUB 1. SUB 2 CÓ ĐẦY ĐỦ SỰ KIỆN NHƯ SUB 1.

EXP MASTER PHẢI LÊN SUB 1 CÀY…

id.mu9999.net