🔥🔥🔥THÔNG BÁO CẬP NHẬT MỚI UPDATE 🔥🔥🔥

Ngày đăng: 05/11/2019 | Chuyên mục: Tin Tức


🔥🔥🔥THÔNG BÁO CẬP NHẬT MỚI UPDATE 🔥🔥🔥

ANH EM SẮP SẾP THỜI GIAN NHÉ

Thời gian bảo trì. 20h đến 21h ngày 8/11/2019

🈴🈴🈴🈴Bảo trì nâng cấp lại hệ thống anti hack toàn server tránh lỗi diss game do bật trương trình khác.

⛔️ Mở chức năng cộng hưởng đồ tối đa

3 dòng ex và tối đa max lever +8

⛔️Lệ phí CH gồng 10.000 WcoinC và 500 WcoiP

  • 👉Nâng cấp drop tỉ lệ muunPet cấp 1 cao lên cho anh em đi săn

  • 👉Fix lại Máu Boss vàng và thời gian biến mất lâu hơn

  • 👉Giam giá ngọc tại webshop cho anh em có thể mua bán

⛔️ Mở đồng WcoinC 100k-200k cho phép giao dịch

⛔️ Cho phép mở chuyển WcoinC sang Gcoin , WcoinC sang WcoinP tại web mua đồ Xshop trong game

Các sét đồ tím sẽ Drop thêm tại Erohim, Kundun, Meusa, Qủy vương, Nhện

Drop thêm Nguyên thủy tại map k4

Nâng Drop săn boss ra trứng munpet cấp 1

⛔️ Sự Kiện InGame :

👉 Blood Castle : Chiến thắng nhận WcoinP

👉 Devil Square : Chiến thắng nhận WcoinP

⛔️ Sự Kiện InGame Săn Boss Nhận WcoinP

👉 Giết Kundun Nhận – 800 WcoinP

👉 Giết Selupan Nhận – 500 WcoinP

👉 Giết Medusa Nhận – 500 WcoinP

⚜️⚜️TĂNG TỈ LỆ DROP RƠI ĐỒ CÁC CLASS

CLASS RF VÀ MG VÀ DW

Không có mô tả ảnh.